Ditt syn

Synsundersøkelse

En synsundersøkelse hos oss er individuelt tilpasset deg og dine behov. Når sjekket du synet sist?

Synet er en viktig sans.

Lukk igjen øynene noen sekunder og du blir raskt påminnet om det. Vi anbefaler at du tar jevnlige synsundersøkelser hos optiker, da synet kan endre seg uten at du selv merker det.

Undersøkelsen starter med en innledende samtale (anamnese). Under samtalen vil vi kartlegge din synshverdag, avdekke relevante helseopplysninger og høre om dine tidligere erfaringer med briller og kontaktlinser. Undersøkelsen fortsetter med ulike tester og målinger tilpasset ditt behov.

Med hjelp av moderne instrumenter hjelper vi deg å få en best mulig synsundersøkelse. Vi har også stort fokus på å holde oss faglig oppdatert.

Ved behov henviser vi deg til annet helsepersonell